KHÔNG GẮNG SỨC & ĐOÀN KẾT THÌ THUA THIỆT SẼ VỀ MÌNH…!

Các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị cụm chung cư (HNCCC) đang tiến hành, nhưng chủ yếu mới có từ BQT, BQL. Sự lan tỏa, vào cuộc của cư dân là rất ít – DƯờng như, khó tìm thấy động lực cho thành công! Nếu vậy, sẽ dẫn tới những RỦI RO:

1/ Nảy sinh những mâu thuẫn, nghi ngờ, suy giảm đoàn kết của BQL, BQT, cộng đồng dân cư vốn 3 năm qua khá tốt và an lành;
2/ Hội nghị cụm chung cư (HNCCC) không đủ số lượng cần thiết thì không thể quyết định các vấn đề: kinh tế, tài chính, trật tự an toàn, vệ sinh, môi trường và bầu ra BQT khóa mới đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho chính mình;
3 / Khi HNCCC lần 1 không thành, thì chính quyền phường triệu tập H/nghị…và sử dụng quyền chỉ định – Nếu thế, sẽ phát sinh những chuyện không lành trong nội bộ;


Thưa quý cư dân!
ở Tòa tôi, tuyệt đại đa số cư dân ghi nhận 4 điều:
Sổ đỏ đến tay cư dân sớm nhất;
Quỹ bảo trì về BQT nhanh nhất;
Phí dịch vụ/m2 thuộc nhóm thấp nhất.
việc vận hành có chất lượng trung bình KHÁ, và không có vụ việc nghiệm trọng xảy ra.
Tuy nhiên, vẫn cón những hạn chế về chất lượng các hoạt động: Tham gia quản lý, giám sát duy tu sửa chữa, vệ sinh môi trường, bảo vệ trật tư an toàn, xử lý vi phạm, có 1 vài thành viên còn thờ ơ với công việc chung
Chúng ta đang tập trung cho HNCCC, kiếm tìm nhân sự BQT khóa mới bằng sự tối đa trong phát hiện, giới thiệu của dân ở các tòa, sau đó hiệp thương nhiều vòng để có nguồn tốt nhất có thể, nhưng đã có:
ý kiến (rất ít) nghi ngờ, chủ quan phán xét, nói rất nặng lời trên trang cộng đồng…làm tổn thương đến cá nhân (nếu vợ con người bị nói – đọc được thì hậu quả sẽ thế nào?). Tôi đề nghị, việc này cần chấm dứt ngay!
Có người, được cư dân giới thiệu đã xin rút, từ chối không tham gia nguồn nhân sự vì thấy “phức tạp và gian nan…)
Các bạn thử nghĩ: nếu HNCCC không thành, BQT hết nhiệm kỳ sẽ từ chức, không có BQT đại diện, bảo vệ cư dân thì sẽ ra sao về:
Chất lượng an toàn, cháy nổ, vệ sinh môi trường…
Việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì nhà ở
Ai dám khẳng định tiền phí dịch vụ/m2 không tăng lên?
Chung cư Green Stars là một không gian mở…bọn trộm cắp sẽ thế nào?
4 thứ thế thôi, Green cũng đủ chuyện cho chúng ta cần bàn!
Nếu không gắng sức, đoàn kết, biết cùng nhau thì mọi thua thiệt sẽ về mình.
Trong thời buổi này, mỗi hộ, mỗi cá nhân nhỏ lẻ…không đủ sức chống đỡ kẻ xấu và cái ác – một khi nó chủ động áp vào vào mình.
Xin trân trọng một lời bàn!

BÌNH LUẬN